EN KOMPLETT SAMARBETSPARTNER

Inom byggnation
med personlighet.

Vi sätter alltid kvalitet och kundens bästa i fokus!

WINOHOLDING

Kundens bästa i fokus

Vision

Att vara en komplett samarbetspartner inom byggnation med personlighet, kvalitet och kundens bästa i fokus!

Affärsidé

  • WINO HOLDING AB äger och utvecklar företag inom byggbranschen.
  • Verksamheten ska präglas av gott affärsmannaskap och högt medarbetarvärde.
  • Vårt mål är att ständigt bli bättre förvaltare av visioner och entreprenörskap.

WINOHOLDING

Vi jobbar alltid mot våra mål

Vi har ett brett spann av kompetens inom koncernen. Tillsammans tar vi ansvar för att vi ska nå våra mål och få goda resultat. Allt för att vi ska kunna leverera byggnationer av högsta kvalitet till våra kunder.

Värderingar

Vi jobbar i en värderingstyrd organisation där axlarna är låga leenden många och målet är VI-klart.

Genomförande

Vi arbetar aktivt mot uppsatta mål med tydligt ansvar alltid med kundens bästa i fokus.