Förvärvsmodell

Wino Holding arbetar långsiktigt och strukturerat med förvärv. Potentiella förvärvskandidater kan identifieras genom någon av följande processer:

  • Wino Holdings egna uppsökande verksamhet
  • Direktkontakt från säljare till Wino Holding
  • Genom egna nätverk
  • Via företagsmäklare

Att sälja är en komplicerad process som ofta tar längre tid än man tänkt sig.

Wino Holding skapar därför trygghet för säljaren och säljprocessen förenklas i största möjliga utsträckning.

Första mötet med Wino Holding
Det första mötet med Wino Holding är informellt och är mer av ett ”lära känna” möte. I det fall båda parter i mötet skapar förtroende för varandra bestäms nytt möte. I det fall företaget säljs via mäklare arrangeras en presentation av mäklaren med företagsledningen och säljaren.

Prisindikation och avsiktsförklaring
Wino Holding analyserar företaget utifrån erhållen och känd information såsom finansiell ställning, affärsrisk, marknadsposition, historik med mera. Analyserna leder fram till en prisindikation och därefter till en avsiktsförklaring (Letter of intent) som omfattar sekretess för båda parter samt en exklusivitetsperiod.

Företagsgranskning
Nästa steg är att Wino Holding genomför en företagsgranskning (due diligence) där företagets verksamhet, finansiella ställning och legala frågor granskas. Wino Holding har skapat såväl en intern som en extern effektiv granskningsprocess för att ge båda parter en bra och meningsfull granskning.

Avtal och tillträde
Avslutande förhandling om detaljer sker mellan parterna. Köpekontrakt och erforderlig dokumentation upprättas och affären avslutas.

Mer om oss

Rulla till toppen