Affärsmodell

Wino Holdings vision är att vara en komplett samarbetspartner inom byggnation med personlighet, kvalitet och kundens bästa i fokus!  Med den som utgångspunkt investerar vi och utvecklar medelstora företag med etablerade affärsmodeller, ledande marknadspositioner, egna produkter eller tjänster och starka varumärken.

Som ägare arbetar vi nära våra dotterbolags företagsledningar samtidigt som vi värnar om bolagens självständighet och det lokala ansvaret. Vi har en decentraliserad organisation där varje dotterbolag har stor självständighet. Det innebär att de dagliga besluten tas nära verksamheten och i begränsad omfattning med inblandning av Wino Holding. Tillsammans med våra dotterbolag arbetar vi via styrelsearbete och strategiska projekt.

Vårt fokus är primärt att förvärva stabila, utvecklingsbara och välskötta bolag. Det ger oss möjlighet att skapa synergier inom koncernen. Våra dotterbolag verkar i flera branscher och bidrar till att begränsa affärsrisken över tid.

Mer om oss

Rulla till toppen