Wino Holding AB startar ett nytt bolag

Nordic Liwing har startats som en naturlig del av vår koncernstrategi, där varje bolag arbetar efter en noggrant genomtänkt affärsidé. Vårt nya bolag kommer att ansvara för projektverksamheten inom hela koncernen, säger Johan Werneskog.