Förändringar inom Wino koncernen

De flesta av våra bolag är påverkade av marknadsläget och vi har genom småländsk sparsamhet, återhållsamhet i långsiktiga satsningar och genom kortsiktiga besparingar lyckats skapa en struktur som fungerat för oss till stora delar, men tyvärr inte i alla våra affärsområden.

Den 1 mars förvärvades Byggbolaget i Vetlanda AB och den 1 maj förvärvades Eriksson och Lönn AB in i Byggnads AB Axel Andersson & Son där målet var att skapa en ny stark struktur med utgångspunkt från Vetlanda och Sävsjö. Då marknaden radikalt förändrats med minskad orderingång som följd och stora kostnadsökningar i pågående projekt ser vi ingen annan möjlighet än att försätta de båda under året inköpta bolagen i konkurs per dagens datum.

Även i Willa Nordic AB märker vi av en avvaktande marknad. Vi har fortsatt orderingång och beställningar kommer löpande men inte i den takten så vi kan erbjuda alla fortsatt anställning. Vi har varslat under december månad och kommer efter Nyår förhandla och genomföra de åtgärder som är nödvändiga för en långsiktig överlevnad med bibehållen marknadsposition.

Under 2023 startade vi Nordic Liwing Fastighetsutveckling AB, som till delar består av projektavdelningen från Willa Nordic AB samt en nyrekrytering av Mikael Fritzell som VD. Då marknaden är avvaktande avslutar Mikael sin tjänst per den 31 dec 2023. Ny VD blir Johan Werneskog, tillika CEO för Wino Holding AB som tillsammans med personalen i Nordic Liwing driver bolagets affärsverksamhet vidare. 

Det ligger mycket arbete och stora insatser bakom varje affär ovan och vi känner en stor besvikelse och frustration över marknadsläget men ser samtidigt långsiktigt att vi nu har optimerat oss för att stå väl rustade när marknaden vänder upp igen, förhoppningsvis under 2024.

Wino Holding AB är fokuserade mot byggbranschen och har entreprenadbolag inom flera områden med fokus på Småland. I koncernen ingår även husföretaget Willa Nordic som bygger exklusiva, kvalitets villor över hela Norden.

Vid frågor kontakta:

Richard Nordh
Ordförande Wino Holding AB
richard@winoholding.se
070 856 48 61

Johan Werneskog
Koncernchef Wino Holding AB
johan@winoholding.se
076 762 66 95

Dela artikel:
Rulla till toppen