Förändringar inom Wino koncernen

De flesta av våra bolag är påverkade av marknadsläget och vi har genom småländsk sparsamhet,
återhållsamhet i långsiktiga satsningar och genom kortsiktiga besparingar lyckats skapa en struktur
som fungerat för oss till stora delar, men tyvärr inte i alla våra affärsområden.